I Was Just Pursuing What I Enjoyed Doing. I Mean, I Was Pursuing My Passion.

“I was just pursuing what I enjoyed doing. I mean, I was pursuing my passion.”